8 (7222) 35-36-36
1 оқу корпусы: Мәңгілік Ел көшесі, 32; 2 оқу корпусы: Торайгырова көшесі, 121; 3 оқу корпусы: Найманбаева көшесі, 108
8 (7222) 35-36-36
1 оқу корпусы: Мәңгілік Ел көшесі, 32;
2 оқу корпусы: Торайгырова көшесі, 121;
3 оқу корпусы: Найманбаева көшесі, 108
Қабылдау комиссиясының хатшысы:
8 777 742 50 54 Өтініш беру

Жаңалықтар

Общественная приемная

Қосымша және бейресми білім беру бөлімі

Орта медициналық білімі бар мамандар

және кадр қызметкерлері назарына! 

"Авиценна" жоғары медициналық колледжі" білім мекемесінде қосымша және бейресми білім беру бөлімшесі өз жұмысын 2009 жылдан бастап жүргізеді, ол қосымша жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім

беруді және орта медициналық және фармацевтикалық қызметкерлердің біліктілігін тұрақты арттыруды қамтамасыз етуді жүзеге асырады.

"Авиценна" жоғары медициналық колледжі" білім мекемесі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің № ҚЗ ДСМ 303/2020 бұйрығына 1-қосымшаға сәйкес денсаулық сақтау саласындағы қосымша және бейресми білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын қағидаларға сәйкес келеді.

Негізгі мақсаттар:

 1. Практикалық денсаулық сақтаудың әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктеріне жауап беретін денсаулық сақтау саласының орта буын мамандарының үздіксіз кәсіби дамуын қамтамасыз ету (біліктілікті арттыру және қайта даярлау).
 2. Орта буын практикалық денсаулық сақтау мамандарын оқыту бойынша оқу-педагогикалық, оқу-әдістемелік процестердің ұйымдастырылу деңгейі мен тиімділігін үнемі жетілдіру.
 3. Кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыру үшін инновациялық технологияларды, оқу процесін ұйымдастырудың прогрессивті әдістерін енгізу.

Тапсырмалар:

 1. Қосымша жоғары оқу орнынан кейінгі үздіксіз медициналық білім берудің және орта буын медицина қызметкерлерінің біліктілігін тұрақты арттырудың көп деңгейлі жүйесін ұйымдастыру және практикалық денсаулық сақтаудың әлеуметтік-экономикалық талаптарына және тыңдаушылардың жеке қажеттіліктеріне сәйкес жаңа біліктіліктер алу және барлық бағыттар мен мамандықтар бойынша біліктілікті арттыру және қайта даярлау курстарын жоспарлау;
 2. Оқу-педагогикалық процестің тиімділігін арттыру;
 3. Оқытудың мазмұны мен сапасы туралы білім алушылардың пікірлерін зерделеу;

Бөлім қызметін бағыттаушы нормативтік-құқықтық актілер: 

 1. Пункт 6 статьи 221 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения».
 2. Приказ Министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-303/2020 от 21 декабря 2020 года «Об утверждении правил дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, квалификационных требований к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного и неформального образования в области здравоохранения, а также правил признания результатов обучения, полученных специалистами в области здравоохранения через дополнительное и неформальное образование».
 3. Приказ Министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-218/2020 от 30 ноября 2020 года «Об утверждении перечня специальностей и специализаций, подлежащих сертификации специалистов в области здравоохранения».
 4. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-249/2020 «Об утверждении правил оценки знаний и навыков обучающихся, оценки профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ в области здравоохранения и специалистов в области здравоохранения».
 5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения».
 6. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-269/2020 «Об утверждении Правил оказания первой помощи лицами без медицинского образования, в том числе прошедшими соответствующую подготовку и Стандарта оказания первой помощи».
 7. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 февраля 2021 года №105 «Об утверждении Правил обучения навыкам оказания скорой медицинской помощи в соответствии с международными стандартами».

Біліктілікті арттыру бөлімшесінде колледждің негізгі мамандықтары бойынша орта медицина және фармацевтика қызметкерлерін дипломнан кейінгі оқыту жүргізіледі:

2

 

 

Оқыту нысаны: Күндізгі, қашықтықтан

Оқу процесін ұйымдастыру

Денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша білім беру қосымша білім бағдарламалары каталогының ақпараттық жүйесінде жарияланған білім беру бағдарламаларының тізбесіне сәйкес жүзеге асырылады. 

opk07

Бөлімшенің толыққанды жұмысы үшін оқыту инновациялық тәжірибеге бағдарланған технологияларды пайдалана отырып, оқу курсын толық бейнефиксациясымен, практикалық дағдыларды (көрнекі құралдар, муляждар, манекендер, тренажерлер) пысықтауға арналған симуляциялық жабдықтарды қолдана отырып жүргізіледі.

opk08

Қосымша білім беру бағдарламалары

Салалық біліктілік шеңберіне және денсаулық сақтау саласындағы кәсіптік стандарттарға сәйкес кәсіптік құзыреттерді қолдауға, тереңдетуге және жетілдіруге бағытталған біліктілікті арттыру бағдарламалары;

Ұзақтығы:

2 кредиттен (60 сағат)
10 кредитке дейін (300 сағат)

Негізгі мамандық бағыты бойынша жаңа кәсіби құзыреттерді кеңейтуге және (немесе) игеруге бағытталған сертификаттау курсы

Ұзақтығы:

15-тен (450 сағат)
60 кредитке дейін (1800 сағат)

1 кредит = 30 академиялық сағат

1 академиялық сағат = 50 минут

Біліктілікті арттыру бөлімшесі

Қосымша білім беру бағдарламалары тыңдаушыларының бастауыш (бастапқы) білім деңгейін анықтау үшін базалық, оқу уақытында ағымдағы, оқу аяқталғаннан кейін қорытынды бақылау жүргізіледі.

Бағдарламаларды меңгерген тыңдаушыларға қорытынды бақылаудың оң нәтижесі бойынша (шекті балдан жоғары) :

біліктілікті арттыру сертификаттау курстарының бекітілген нысаны бойынша біліктілікті арттыру туралы куәлік беріледі

бекітілген нысан бойынша маман игерген білімі мен дағдылары туралы сертификат беріледі.

Біліктілікті арттыру курстарына тыңдаушыларды қабылдау үшін қажетті құжаттар:

 1. Жеке бас куәлігінің көшірмесі.
 2. Диплом көшірмесі.
 3. Еңбек кітапшасының көшірмесі. (бар болған жағдайда).
 4. Мамандық бойынша сертификат көшірмесі (бар болған жағдайда).
 5. Т.А.Ә. ауыстыру туралы құжаттың көшірмесі, дипломдағы Т.А.Ә. басқандай болған жағдайда.
 6. Өтініш /төменнен көшіру/
 7. Курсты тыңдаушылардың жеке карточкасы /төменнен көшіру/. 
 8. Жеке (заңды) тұлғаларға арналған келісімшарт / көшіру / 

Кез келген банк арқылы курсты оқу ақысын банктік реквизиттер негізінде төлеуге болады. Курсты оқуға төленген ақы түбіртегінің көшірмесін өткізу қажет. 

Құжаттарды колледж электронды поштасына немесе колледжге өткізу қажет. 

Құжаттарды қабылдауға жібергеннен кейін, тыңдаушыларды тіркеуден өту қажет. Келесі сілтеме арқылы өту қажет, сөзге басу қажет немесе сілтемені көшіру қажет. 

Сіздерден толық көлемде құжаттар қабылданған соң, кері байланыс арқылы электронды пошталарыңызға қызмет көрсету туралы келісімшарт жіберіледі.

Қабылдауға негіздеме болып: 
- барлық құжаттардың толық көлемде болуы, талаптарға сай болуы;

- курсты оқу ақысы.

"Авиценна" жоғары медициналық колледжі" білім мекемесі счетына қаржылақ ресурстардың түсуінен кейін, Сізге оқу материалдарына және тесттік тапсырмаларды орындауға рұқсат берілетін логин және құпия сөз беріліп, поштаңызға жіберіледі. 

Жеке кабинетіңізде оқу материалдары мен тесттік тапсырмаларға рұқсат беріледі. Оқу материалдары мен тесттік тапсырмалармен "Оқыту технологиясы" бөлімінде таныса аласыздар. 

Өтініш қағаздарын шығарып, толтыруыңыз қажет: 

Өтініш /көшіру/

Тыңдаушының жеке карточкасы /көшіру/

Жеке тұлғаларды қашықтан оқытуға арналған келісімшарт үлгісі /көшіру/

Заңды тұлғаларды қашықтан оқытуға арналған келісімшарт үлгісі /көшіру/

Куәлікті алуға арналған өтініш /көшіру/

Колледждің банктік реквизиттері /көшіру/

 

Нормативтік құжаттар
Жұмыс бағдарламалары
Қосымша кәсіптік білім беру циклдері
Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқыту технологиясы
Баға прейскуранты
Жеке кабинетке кіру
Байланыстар

Общественная приемная

Өтініш беру